Potvrzení o seznámení s všeobecnými podmínkami závodu Wilsonka race a souvisejícími dokumenty