Praktické informace a časté dotazy

Praktické informace a časté dotazy

KDE SE ZÁVOD KONÁ

Wilsonka race se koná v areálu Autocampu Wilsonka na Dalešické přehradě a jeho nejbližším okolí.

 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT OD WILSONKA RACE

Vezměte prosím na vědomí, že WILSONKA RACE je extrémní běžecký závod ztížený překážkami v nerovnoměrném přírodním terénu. Závod je fyzicky a psychicky náročný, vyžadující plnou fyzickou zdatnost a výdrž. Je na každém účastníkovi, případně na jeho zákonném zástupci, aby zvážil zdravotní stav, případně jej konzultoval s lékařem. Zdravotní stav účastníka by měl odpovídat náročnosti závodu a účastník by měl být schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI HLAVNÍHO ZÁVODU, tedy muži, ženy, smíšené dvojice i týmy ve věku 15 let a starší, MUSÍ BÝT PLAVCI! Podrobněji ve Všeobecných podmínkách pro závodu Wilsonka race a Pravidlech závodu Wilsonka race.

 

TRAŤ

Trať bude vedena náročným přírodním terénem. Setkáte se s vodou, blátem, kamenitým pobřežím, lesními cestami, prudkým stoupáním i klesáním.

Překážky jsou rozdělené do dvou základních skupin, bez penalizace a s penalizací. Překážku bez penalizace lze překonat více pokusy. Penalizované překážky jsou označeny penalizační tabulkou a je nutné překonat prvním pokusem a v případě jejich nesplnění se musí závodník vykonat trestné cviky, které budou u dané překážky specifikovány. Bude se jednat o dva druhy trestů:

- 30x správně provedený „angličák“ (začínáme ve stoji, následuje dřep, vzpor ležmo, řádně provedený klik a výskok s rukama nad hlavou),

- HANDICAP (překonání určené vzdálenosti daným způsobem).

Juniorská trať bude zahrnovat i překážky s penalizací, při jejich nesplnění. 

Na trati pro děti ve věku 5-7 let a 8-10 let není žádná z překážek penalizována. 

Trať dětského závodu bude vedena pouze areálem Autocampu Wilsonka.

NOVĚ JOY měřená nesoutěžní trasa 6+ km. Pro všechny kdo si chtějí závod vyzkoušet nanečisto. Samostatná startovní vlna, nepovinné překážky i penalizace. Závodník bude vybaven startovním číslem a čipem pro přesné měření výsledného času. Na trase budou připraveny občerstvovací stanice, nápoj a ovoce budou na závodníky čekat i v cíli. Každý účastník obdrží, po proběhnutí cílem, účastnickou medaili. Trasa JOY nebude vyhlašována, zveřejněny budou pouze časy závodníků v cíli.  

 

REGISTRACE a STAROVNÍ VLNY

Registrace probíhají prostřednictvím elektronického formuláře (www.wilsonka-race.cz). Registrace se stává platnou až po uhrazení startovního poplatku. Zrušení již uhrazené registrace není možné, je však možné, po dohodě s organizátorem, registraci převést na jinou osobu. V takovýchto případech využijte e-mail registrace@wilsonkarace.cz. Převod již registrovaného člena týmu na jednotlivce je možný jen se souhlasem a po dohodě s organizátorem. Myslete prosím také při registraci správně uvést požadovanou velikost vašeho účastnického trička, velikost nelze dodatečně měnit. 
K převodu registrace v den závodu si prosím s sebou přineste vytisknutý potvrzovací e-mail původní registrace i s číslem této původní registrace. 

Účastníci hlavního závodu (jednotlivci muži, ženy, smíšené dvojice a týmy) tedy osoby starší 15 let budou startovat v různých startovních vlnách. Preferovanou startovní vlnu účastník uvede při registraci v registračním formuláři. Účastníci juniorského a dětského závodu, tedy osoby věku 5 až 14 let, startovní vlnu při registraci volí dle věku dětského účastníka. 

Omezený počet účastníků hlavního závodu si také může při registraci zvolit variantu „první vlny“ a „druhé vlny“ za příplatek. Budou tedy startovat v první či druhé startovní vlně v pořadí, což má mnohé výhody. Dá se předpokládat dobrá průchodnost i stav trati. Do první i druhé startovní vlny se mohou registrovat jak muži a ženy jednotlivci, tak smíšené dvojice případně týmy.

Startovní listina bude před závodem zveřejněna a bude tedy možné ověřit si čas vaší startovní vlny. O zveřejnění starotnvní listiny budeme informovat na našich webových stránkách a našem FB profilu.  

SYSTÉM HODNOCENÍ

Na základě čipového měření času budou vyhodnoceni tři nejrychlejší v kategorii, tedy muži, ženy a smíšené páry.
JOY nebude vyhodnocována, pouze měřena.
U smíšených párů získáme výsledný čas sečtením časů obou závodníku v páru.
V týmech 4+ ponese časoměrný čip každý člen týmu. Rozhodující však bude čas čtvrtého zástupce týmu, který proběhne cílem. V případě, že cílem nedoběhnou alespoň čtyři zástupci týmu, nebude tým zařazen do celkového hodnocení.
Členové smíšených párů i týmů mohou být současně vyhodnoceni i jako jednotlivci.
Junioři a děti budou hodnoceni dle věkových kategorií a opět budou vyhlášeni tři nejrychlejší v každé kategorii. 

STÁNEK REGISTRACÍ A INFO STÁNEK

Stánek registrací a informační stánek budou umístěny v prostoru u hlavní budovy autocampu.

Na tomto místě bude nutné prezentovat se nejlépe hodinu před startem, vyzvednout si startovní balíček a odevzdat všechny potřebné dokumenty opatřené podpisem viz. níže. Prezentovat se budete pod vaším startovním číslem, které naleznete ve startovní listině. Vezměte si sebou i občanský průkaz a pro všechny případy si poznamenejte i číslo vaší registrace.  

Pracovníci stánku budou také připraveni poskytnout vám veškeré potřebné informace.

 

STARTOVNÍ BALÍČEK a ZA CO VLASTNĚ PLATÍM

Startovní balíček si účastník vyzvedne ve stánku registrací ještě před závodem. Ten bude mimo jiné obsahovat elektronický čip pro časomíru, který je nutné po proběhnutí cílem vrátit zpět na určené místo. 

Každý řádně registrovaný účastník se může (po uhrazení startovního poplatku) těšit na:

- náročnou trať plnou překážek

- nápoje v průběhu závodu

- ovoce po proběhnutí cílem

- účastnickou medaili po proběhnutí cílem

- účastnické tričko po proběhnutí cílem (muži, ženy jednotlivci, smíšené dvojice a týmy), nevztahuje se na JOY

- dárek od Wilsonka race (junioři a děti)

- přesně měřený čas závodu, díky čipové časomíře

- vstup do areálu zdarma 

- ubytování  ve stanu ZDARMA. Ostatní platby dle platného ceníku AC Wilsonka.

 … a skvělý zážitek.

 

JAKÉ DOKUMENTY SI MÁM V DEN ZÁVODU PŘIVÉZT

Každý řádně zaregistrovaný účastník by si měl v den závodu s sebou přivézt následující podepsané dokumenty a odevzdat je při prezentaci před závodem v registračním stánku:

- Potvrzení o seznámení s Všeobecnými podmínkami závodu Wilsonka race a souvisejícími dokumenty

Všichni účastníci mladší 18-ti let, musí mít Potvrzení podepsané i zákonným zástupcem. 

a vztahuje-li se na vás:

- Souhlas opatrovníka s účastí osoby, jejíž svéprávnost byla omezena, v závodu Wilsonka race.

Všechny tyto dokumenty, včetně Všeobecných podmínek pro závod Wilsonka racePravidel závodu Wilsonka racePodmínkami ochrany osobních údajů a Infomacemi o skupinovém úrazovém pojištění jsou dostupné ke stažení zde na těchto webových stránkách závodu v dolní části „patičce“.

Samozřejmě byste s sebou měli mít osobní doklady a kartičku pojišťovny.

 

VHODNÝ ODĚV A OBUV

Je na každém závodníkovi, aby zvolil vhodný sportovní oděv i obuv odpovídající charakteru závodu. Závodník musí také sám zvážit vhodnost použití ochranných pomůcek (chráničů atp.), na každém závodníkovi je posouzení osobního rizika a jeho rozhodnutí zda ochranné pomůcky použije či ne.
Obuv s hřeby je, z bezpečnostních důvodů, zakázána.
Nezapoměňte si sebou připravit náhradní oděv a obuv, do kterých se po závodě převlékne a přezuje. Určitě se bude hodit i ručník a igelitový sáček na mokré věci.

 

ÚSCHOVNA

Pro řádně registrované závodníky bude v areálu autocampu připravena úschovna, kde si budou moci odložit např. čistý oděv a obuv atp. Nicméně závodníky prosíme, aby si s sebou zbytečně nebrali větší obnosy peněz či cennosti.

 

PRVNÍ POMOC

V areálu naleznete i řádně označený stánek první pomoci.

Na místě budou přítomni členové Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina a také členové Vodní záchranné služby ČČK Třebíč. Členové Vodní záchranné služby budou dohlížet nejen na části tratě přilehlé k vodním plochám, ale budou také rozmístěni po celé délce trasy a připraveni poskytnout předlékařskou první pomoc, případně zavolat zdravotnickou záchrannou službu.

 

ZÁZEMÍ, OBČERSTVENÍ a SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

V zázemí AC Wilsonka naleznete stánky s občerstvením, restauraci, velkou krytou halu s posezením a další doplňkové služby.

Autocamp také disponuje budovami se sociálním zařízením a sprchami na žetony (do sprch v budovách nebude umožněn vstup zabláceným závodníkům).

K účelům omytí nejhorších nečistot po skončení závodu prosím využijte přilehlých vodních ploch (Dalešické přehrady), či externích sprch, které budou v den závodu k dispozici. 

V areálu je dostatečný počet odpadkových košů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu ve svém okolí a odpadkové koše využívali.

 

PARKOVÁNÍ

Návštěvníkům akce bude k dispozici placené odstavné parkoviště pár desítek metrů nad areálem autocampu. Vjezd do autocampu bude umožněn pouze vozidlům ubytovaných, držitelům karet s povolením vjezdu, vozidlům organizátorů, pořadatelů, bezpečnostní služby, obslužným vozidlům, vozidlům zdravotníků atp.

Doporučujeme dorazit s dostatečným předstihem. Je možné, že se budou tvořit kolony nebo fronty u vstupu do areálu.

 

UBYTOVÁNÍ

V autocampu Wilsonka je samozřejmě možné se za poplatek ubytovat v 3L nebo 3+1L chatkách, 4L maringotkách, vlastních karavanech a stanech.

Ubytování pro řádně registrované závodníky je zvýhodněno, a to následovně - ubytování ve stanu ZDARMA.

Ostatní platby, včetně ubytování v chatkách/maringotkách dle platného ceníku AC Wilsonka.

 

PROVOZ AREÁLU a DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Areál autocampu bude v provozu po celý víkend.

Pro návštěvníky je také závazný provozní řád Autocampu Wilsonka.

Pro domácí zvířata je pobyt na akcích tohoto druhu stresující. Pokud si přesto budete chtít svého miláčka vzít s sebou, bude nutné uhradit příslušný poplatek u vstupu a řídit se provozním řádem autocampu, tedy dodržovat zákaz volného pohybu zvířete po areálu. Nutností je vodítko, případně náhubek a úklid exkrementů.  

 

OBECNÉ ZÁKAZY a NAŘÍZENÍ

Z bezpečnostních důvodů je do areálu autocampu zakázáno vnášet hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, omamné či psychotropní látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechniku.

Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby.

Návštěvníci, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako návštěvníci, kteří ohrožují bezpečnost osob a majetku v autocampu mohou být vykázáni a vyvedeni mimo areál autocampu.

Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví návštěvníků způsobené vlastním nezodpovědným chováním či nezodpovědným jednáním dalších návštěvníků, stejně tak neodpovídá za škody na majetku nebo za ztráty či odcizení věcí návštěvníků, které přivezli, respektive vnesli do areálu autocampu.